kk
 
 
 
  - Zelená brána
- Zámek a okolí
- Staré město
- Nám.Republiky - divadlo
- Třída Míru - 17. listopadu
- Palackého - nám.Legií
- Kostely - kaple
- Památníky
- Hřbitovy
- Nádraží
- Okolí Chrudimky
- Okolí Labe
- Hostince - hotely
- Výstavy
- Zlatá přilba
- Velká Pardubická
- Nemocnice
- Stadion - sport
- Pod Vinicí
- Mlýn - teplárna
- Školy
- Doprava
- Kunětická hora
- Ostatn
í
  - Lázně Bohdaneč
- Přelouč
- Chrudim
- Holice a okolí
- Hradec Králové
- Ostatní
 
 
 
Abecední seznam Pardubických ulic
Jungmannova - od roku 1881, CD3
Josef Jungmann/l 773-1847/ český jazykozpytec, básník, překladatel,
vedoucí osobnost českého národního obrození

K Barvírně - od roku 1948, F3

K Blahobytu - od roku 1930, E3, 4

Název podle polohy ulice, směřující k bytovému družstvu Blahobyt

K Cihelně - od roku 1969, A3

K Dolíčku - od roku 1948, F3

KLesu - od roku 1967, C7

K Pardubičkám - od roku 1930, D7

K Polabinám - od 1954, C3

K Přejezdu - od roku 1939, D7

K Vápence - od roku 1939, Dl, 2
Hešova/1932/
Gustav Heš (1871-1881), pardubický rodák, profesor pardubické reálky

K Vinici - od roku 1930, D4, 5

K Višňovce - od roku 1930, E3, 4
Višňovka = sídliště ve východní části Skřivánku

K Zámečku - od roku 1948, D6

Karla IV. - od roku 1979, C4 Karlova/l 6. stol., 1839, 1881/ Karlín u stodol
Karel, služebník Viléma
z Pernštejna, kolem roku 1500 vlastník dvora v ulici,
která po něm dostala název
Karel IV /1316-1378/, český král a římský císař
Karlín - prostor přibližně v okolí dnešního parčíku u divadla

Karla Šípka - od roku 1969, A2
Karel Šípek /1857-1923/, bohdanečský rodák, ředitel školy v Praze,
spisovatel /pseud. Josef Peška/ a libretista

Kašparova - od roku 1930, E3
Ing. Jan Kašpar /1883-1927/, pardubický rodák, první český aviatik, čestný
občan Pardubic in memoriam

Kavanova - od roku 1998, AI
František Kaván /1866-1941/ český akad. malíř

Ke Hřišti - od roku 1969, DE6 Ke Cvičišti/1948/

Ke Kamenci - od roku 1932, C5, 6

Ke Koupališti - od roku 1969, A4


Ke Trati - od roku 1932, D7

Ke Tvrzi - od roku 1942, C5
Podle zámečku - tvrze v areálu dnešního Domova důchodců

Klášterní - od roku 1905, C4
Podle polohy ulice, směřující k býv. klášteru při kostele Zvěstování Panny
Marie

Komenského - od roku 1942, E5, 6
Jan Ámos Komenský /1562-1670/ pedagog, humanistický filozof, poslední
biskup Jednoty bratrské

Komenského náměstí - od roku 1892, C4
Jan Ámos Komenský /1562-1670/ pedagog, humanistický filozof, poslední
biskup Jednoty bratrské

Konečná - od roku 1961, F3
Konečného/1932/
Jan Konečný (1816-1887), rodák z Rokytna, docent českého jazyka a české
literatury na Polytechnice ve Vídni, později pardubický radní

Kosmonautů - od roku 1963, A2

Kostelní - od roku 1881, C4
ulice děkanská/1758/
ulice podle lázní /1525/
ulice jdouc ke kostelu (faře) /1563/
uliček klášteru 1520-1532/
ulice za masnými krámy /1531/
ulice proti německému kostelu, za kutlofem, nad řeku 1502-1525/

Kotkova - od roku 1932, C5, 6
František Kotek /1841-1885/, pardubický rodák, žurnalista. V roce 1866
uprchnul před politickým stíháním do Francie, po amnestii se vrátil
kpt. Bartoše - od roku 1990, Bl
Říjnové revoluce /1970/
Alfréd Bartoš/1916-1942/, velitel paraskupiny SÍLVER A, která operovala na
Pardubicku

kpt. Jaroše - od roku 1950, D5
U Elektrárny 1940/
7. června 1930/
U Zastávky 1923/
Kpt. Otakar Jaroš /1912-1943/ hrdina čs. jednotky v boji u Sokolova
7. června 1918 byli u býv. železničního přejezdu ve Sladkovského ulici
zastřeleni při hladové demonstraci madárskými vojáky tři lidé - 12letý školák
Oldřich Kudrna, koželuh František Hatle a profesor obchodní školy Josef
Slezák

kpt. Nálepky - od 1959, F2
Ján Nálepka /l912-1943/ slovenský důstojník, velitel 1. čs. partyzánského
oddílu v SSSR

Krátká - od roku 1932, D7

Křičkova - od roku 1991, Bl
Alšova 1973/
Jaroslav Křička /1882-1969/ český hudební skladatel
Mikoláš Aleš/1852-1913/ český malíř, kreslíř a ilustrátor. Pro Pardubice
vytvořil řadu prací, např. barevný karton, zpodobňující pověst o vzniku
městského znaku /podle něho reliéf na Zelené bráně/

Kunětická - od roku 1969, A3

Kyjevská - od roku 1950, DE5 K Nemocnici 1948/

Labská - od roku 1783, B4
na dláždění1601/
k labskému mostu ulice 1533/
na hrázi jdouce k labskému mostu 1516/

Legionářská - po roce 1945, AB1

Lesní - od roku 1974, C7

Letecká - od roku 1932, Dl
Ulice v blízkosti míst, kde Ing. Kašpar podnikal první letecké pokusy,
a naproti místu, kde stál původně Kašparův pomník

Lexova - od roku 1991, E2
Moskevská IX 950/
PhDr. František Lexa /l876-1960/, pardubický rodák, egyptolog světového
významu

Ležáků - od roku 1970, B2 Pojmenování na paměť vypálené obce Ležáky

Lidická - od roku 1970, B2 Pojmenování na paměť vypálené obce Lidice

Lidmily Malé - od roku 1990, B7
J.B. Pecky 1911
Lidmila Malá 1908-1942/, rodačka z Lánů na Důlku, pardubická odbojová
pracovnice
Josef Boleslav Pecka /1849-1897/, v roce 1878 spoluzakladatel sociálně
demokratické strany

Lonkova - od roku 1991, B2
Jaroslav Lonek /1904-1945/ letecký konstruktér, šéfpilot Východočeského
aeroklubu v Pardubicích, popravený nacisty

Luční - od roku 1941, CD6/7

Luďka Matury - od roku 1990, B7 Synkova/1977/
Luděk Matura /] 920-1942/, úředník pardubické radnice, odbojový pracovník, popravený v roce 1942 nacisty na Zámečku
Bratři Synkové /Otto a Viktor/, funkcionáři Rudých odborů a Komsomolu, členové ilegálního ÚV KSČ

Macanova - od roku 1930, CD2
Karel Emanuel Macan /l858-1925/ pardubický rodák, nevidomý slepecký pedagog v Praze, hudební skladatel, redaktor, zakladatel tiskárny pro slepce

Máchova - od roku 1948, F2
Karel Hynek Mácha /1810-1836/, český romantický básník

Malá - od roku 1942, C3

Mandysova - od roku 1959, CD7
Hraniční/1930/
Jaroslav Mandys /1908-1944/ pardubický komunistický a tělovýchovný
funkcionář

Marty Exnarové - od roku 1959, E4
Marta Exnarová /'1913-1941/ odbojářka za druhé světové války, skonala ve
vězení pardubického gestapa

Masarykovo náměstí - od roku 1990, C3
náměstí Budovatelů /1959/
Veverkovo náměstí /1930/
za Veselkou/1835/
v ptáku
Tomáš Garrigue Masaryk /1850-1937/ první prezident ČSR, čestný občan
Pardubic
Bratranci Veverkové, rodáci z nedalekého Rybitví, vynálezci ruchadla
Veselka - býv. pardubický hotel, zbouraný v roce 1972
V ptáku - starý místní název

Mezi Mosty - od roku 1881, BC5 dlažení, na dlažení /1601/
mezi mosty 1571/
Podle polohy ulice mezi mostem přes Chrudimku a přes Haldu

Mezi Zahradami - od roku 1991, A4

Mikulovická - od roku 1959, F3, 4
 
Předchozí 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 Další
 
   
 
Design & webdesign mnemec 2007