kk
 
 
 
  - Zelená brána
- Zámek a okolí
- Staré město
- Nám.Republiky - divadlo
- Třída Míru - 17. listopadu
- Palackého - nám.Legií
- Kostely - kaple
- Památníky
- Hřbitovy
- Nádraží
- Okolí Chrudimky
- Okolí Labe
- Hostince - hotely
- Výstavy
- Zlatá přilba
- Velká Pardubická
- Nemocnice
- Stadion - sport
- Pod Vinicí
- Mlýn - teplárna
- Školy
- Doprava
- Kunětická hora
- Ostatn
í
  - Lázně Bohdaneč
- Přelouč
- Chrudim
- Holice a okolí
- Hradec Králové
- Ostatní
 
 
 
2. SVĚTOVÁ VÁLKA
 
a počátku druhé světové války měly Pardubice na 35 tisíc obyvatel. Staly se sídlem německých úřadů (oberlandrát, služebna gestapa a Sicherheitsdienstu) a silné vojenské posádky. Výrazným projevem českého národního vědomí, stále více potlačovaného, se staly okázalé oslavy 600 let města Pardubic v r. 1940. Velký ohlas mělo působení paradesantního
výsadku skupiny Silver A, jejíž členové nalezli úkryt a četné spolupracovníky v Pardubicích a okolí. Odtud připravovali atentát na zastupujícího říšského protektora R.Heydricha. Po atentátu zřídilo gestapo na okraji města u tzv.Zámečku popraviště, kde nechalo ve dnech 3.6. - 9.7.1942 popravit na 194 českých vlastenců, mezi nimi i obyvatele vypálené vesnice Ležáky. V prosinci 1942 bylo z pardubického nádraží deportováno do koncentračních táborů na 563 Židů. V průběhu r. 1944 Pardubice postihly tři nálety anglo-amerického letectva (22.7., 24.8. a 28.12.). Těžce poškodily nádraží, letiště a rafinerii minerálních olejů, která jakožto zdroj pohonných hmot pro německou armádu měla být hlavním cílem náletů. Cukrovar bomby zničily tak, že již nikdy nebyl obnoven. Zahynulo 263 osob a 1039 budov zůstalo v troskách nebo značně poškozených. Historické jádro města nebylo náletem poškozeno. Na sklonku války se aktivizují odbojové skupiny, navazující na partyzánské oddíly na Českomoravské vrchovině, v Železných horách a v lesích okolí Holic. Množily se sabotáže. 8. května 1945 vystoupil z ilegality revoluční národní výbor a převzal v Pardubicích moc - německá posádka i s nacistickými policejními orgány z města před blížícími se sovětskými vojsky uprchla. Ruská vojska vstoupila do Pardubic 10. května.
 
Popraviště na Zámečku rok 1945
Politická mapa České republiky v druhé světové války
Reinhard Heydrich
   
 
Design & webdesign mnemec 2007