kk
 
 
 
  - Zelená brána
- Zámek a okolí
- Staré město
- Nám.Republiky - divadlo
- Třída Míru - 17. listopadu
- Palackého - nám.Legií
- Kostely - kaple
- Památníky
- Hřbitovy
- Nádraží
- Okolí Chrudimky
- Okolí Labe
- Hostince - hotely
- Výstavy
- Zlatá přilba
- Velká Pardubická
- Nemocnice
- Stadion - sport
- Pod Vinicí
- Mlýn - teplárna
- Školy
- Doprava
- Kunětická hora
- Ostatn
í
  - Lázně Bohdaneč
- Přelouč
- Chrudim
- Holice a okolí
- Hradec Králové
- Ostatní
 
 
 
Abecední seznam Pardubických ulic
Seznam ulic
 
Anenská - od roku 1904, D4
U Svaté Anny/l 896/
cesta ke svaté Anně /l 828/
Podle směru ulice ke kapličce sv. Anny /l828/
Mapa Prardubic rok 2001 s ulicema

Arnošta z Pardubic
- od roku 1979, D4 Karlova/l 881/ Karlín, „u stodol"
Arnošt z. Pardubic /l 297-1364/, první pražský arcibiskup, držitel Pardubic Karlín - prostor přibližně v okolí dnešního parčíku u divadla Karel, služebník Viléma z Pernštejna, kolem roku 1500 vlastník dvora v ulici, která po něm dostala název

Artura Krause - od roku 1991, E2
Jeremenkova /l 955/
Baron Artur Kraus /l854-1930/ pardubický rodák, astronom, propagátor
cyklistiky, motorismu, lyžování a tenisu v Pardubicích, manažer prvního
českého letce Ing. Jana Kašpara, Ve svém domě vybudoval Lidovou
hvězdárnu
Andrej Ivanovic Jeremenko /'1892-1971/ sovětský maršál, čestný občan
města Pardubic

Bacháčkova - od roku 1932, E3
Martin Bacháček z Neuměřic /l539-1612/ po roce 1572 správce školy
v Pardubicích, později rektor Vysokého učení pražského

Bartolomějská - od roku 1881, C4
řeznická /poč. 19. stol./
ulice masokrámská 111921
ulice do krámů masných /l 549/
ulice pod školou /l537/
Název podle směru ke kostelu sv. Bartoloměje, k masným krámům na
Wernerově nábřeží a také k bývalé škole

Bartoňova - od roku 1990, B7
Engelsova/1977/
MUDr. Josef Bartoň /1899-1942/ pardubický dětský lékař, spolupracovník
parašutistů Bartoše, Valčíka a Potůčka-Tolara. Popraven nacisty v roce 1942
na Zámečku
Bedřich Engels /l 820-1895/ německý filozof a ekonom, spoluzakladatel
marxismu a komunistického hnutí

Bělehradská - od roku 1967, AB1-3
Bělobranské náměstí - od roku 1881, B4
Bílé Předměstí/l 880/
u brány k Mýtu jedúc /l515/
ulice mezi branami, v branách (tři brány: Mejtská, Bílá, Sedlářská)
/l 507-1643/
Podle polohy náměstí za Bílou branou /l507-1840/

Benedettiho - od roku 1930, D5
Josef Benedetti /1813-1892/, pardubický rodák, pedagog a vychovatel
převážně v šlechtických rodinách

Benešovo náměstí - od roku 1990, E4
Makarenkovo /l 961/
Benešovo/l 947/
Dr. Edvard Beneš /l884-1948/ politik, první čs. ministr zahraničí/l918-1935
prezident ČSR /1935-1938/ a /1945-1948/, čestný občan Pardubic
Anton Semjonovič Makarenko /]888-1939/ sovětský pedagog

Bezdíčkova - od roku 1945, BC6
Polní/l 940/
Bezdíčkova/l 930/
Karel Bezdíček /]888-1915/ praporečník legionářské' roty „Nazdar!" v prví světové válce ve Francii, s praporem v ruce padl u Arrasu. Dětství prožil v Sezemicích

Blahoutova - od roku 1990, BC7
Karla Marxe/l 974/
PhDr. Antonín Blahout /1866-1959/ ředitel býv. pardubické' reálky
a gymnázia, v roce 1945 předseda Revolučního Okresního národního výboru
v Pardubicích
Karel Marx /l818-1883/, německý filozof, zakladatel marxismu a komunismu.

Boční - od roku 1967, CD6

Boková - od roku 1993, D5,6
Karel Bok /l876-1945/, řídicí učitel v Pardubickách, kulturní a divadelní
pracovník, redaktor a spisovatel pro mládež, starosta DTJ

Boženy Němcové - od roku 1913, D3
Božena Němcová /]820—1862/ česká spisovatelka, zakladatelka novodobé
české prózy

Boženy Vikové-Kunětické - od roku 1959, D4
Božena Viková-Kunětická /l862—1934/, pardubická rodačka, spisovatelka,
poslankyně a senátorka

Bratranců Veverkových
- od roku 1959, CD3
Svatojanská/l 896/
Název na paměť bratranců Veverkových, jejichž pomník stojí v parku na počátku po nich pojmenované ulice. František Veverka /1799—1849/, rolník, Václav Veverka /l 796-1849/ kovář, vynálezci ruchadla, oba rodáci z Rybitví Podle kostela sv. Jana Křtitele

Brigádníků - od roku 1967, C6

Brozanská - od roku 1998, A4

Brožíkova - od roku 1974, B1 Václav Brožík/l851-1901/ český malíř

Bubeníkova - od roku 1991, C5
Kollárova/1961/
Bubeníkova/l 913/
Václav Bubeník /]828-1879/ pardubický' rodák, majitel mlýna, zasloužilý
pardubický starosta a starosta pardubického okresu
Ján Kollár/1793-1852/ básník, jazykozpytec a historik slovenského původu

Bubeníkovy sady - od roku 1991, C5
sady Pionýrů /l 961/
Bubeníkovy sady /l 881/
Václav Bubeník /l828-1879/ pardubický rodák, majitel mlýna, zasloužilý
pardubický starosta a starosta pardubického okresu

Bulharská - od roku 1948, CD5
Sadová/l881/
na vystrkově /l8. stol./
pod vinicí /l 698/
na žabárně /l 563/
Zabárna - býv. mokřiny se žabími koloniemi na Olšinkách na pravém břehu
Chrudimky
Vystrkov - hospodářský dvůr v prostoru dnešního Kostelíčka

Čacké - od roku 1932, F3, 4
Marie Čacká/l811—1882/, básnířka, manželka pardubického vlasteneckého
městského lékaře MUDr. J. B. Pichla

Čechovo nábřeží - od roku 1913, BC4, 5 Svatopluk Čech /l846-1908/, český spisovatel a básník

Čéškova - od roku 1913, DE3
Jan Češka /+1551/, vychovatel synů Viléma z Pernštejna, kazatel, autor spisu
„Naučení rodičům"

Čihákova - od roku 1959, D4
Eugen Čihák /l885-1958/, průkopník české aviatiky, bratranec
a spolupracovník Ing. Jana Kašpara

Čs. armády - od roku 1990, E2 Sovětské armády /1955/

Dašická - od roku 1913, CD5-7
Urxova /l974, část od žel. přejezdu k ulici Průmyslové; od roku 1990
Dašická/
Dašická/1913/
Eduard Urx (1903-1942), slovenský marxistický novinář a kritik

Demokratické mládeže - od roku 1953, F2 K Závodišti /1932/

Devotyho - od roku 1913, E3, 4
Josef František Devoty /1780-1865/, kněz, správce mikulovické farnosti,
národní buditel. Zemřel v Pardubicích

Do Nového - od roku 1930, B6
Podle směru ulice k bývalému Novému rybníku /starý název/

Do Zahrádek
- po roce 1972, F2

Dražkovická - od roku 1930, F3

Drozdická - od roku 1932, D7

Družby - od roku 1970, AB2

Družstevní - od roku 1962, A2

Duškova - před rokem 1933, AB1Název údajně podle jednoho z majitelů Rafinerie cukru v Rosicích nad Labem p. Duška
 
Přejít na další stránku 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 Další
 
   
 
Design & webdesign mnemec 2007