kk
 
 
 
  - Zelená brána
- Zámek a okolí
- Staré město
- Nám.Republiky - divadlo
- Třída Míru - 17. listopadu
- Palackého - nám.Legií
- Kostely - kaple
- Památníky
- Hřbitovy
- Nádraží
- Okolí Chrudimky
- Okolí Labe
- Hostince - hotely
- Výstavy
- Zlatá přilba
- Velká Pardubická
- Nemocnice
- Stadion - sport
- Pod Vinicí
- Mlýn - teplárna
- Školy
- Doprava
- Kunětická hora
- Ostatn
í
  - Lázně Bohdaneč
- Přelouč
- Chrudim
- Holice a okolí
- Hradec Králové
- Ostatní
 
 
 
r
PARDUBICE 18 - 19 STOLETÍ
rzr
 
tátní reformy osvícenského absolutismu Marie Terezie (1740 - 1780) a Josefa H. (1780 - 1790) se dotýkaly nejedné stránky života obyvatel Pardubic. Několikerými reorganizacemi prošla městská samospráva. Měnil se počet konšelů a při prosazování principu profesionalizace městského správního aparátu, vznikla posléze funkce magistrátního
purkmistra (od r. 1790), který jako kvalifikovaný úředník stál v čele města.Tento systém vytrval až do roku 1850, kdy se formovala obecní samospráva, jak ji v zásadě známe dodnes. V onom procesu kompetenčních změn městské správy přišly Pardubice mj. o právo hrdelního soudu (naposledy uplatněno r.1761). Roku 1777 zaniklo latinské gymnázium a místo něj byla zřízena jen tzv. hlavní škola. Roku 1786 byl dokonce zrušen minoritský klášter. Prostory zámku, který stále více sloužil komerčním zájmům velkostatku, se upravovaly na byty pro vysloužilé vojenské hodnostáře. V souvislosti s rušením klášterů, k nimž přistoupil Josef II., si připomeňme, že pardubičtí radní koupili v r. 1787 v dražbě z majetku sedleckého kláštera obraz umučení sv. Bartoloměje od M.L. Willmanna z let 1692 až 1693, který dodnes zdobí hlavní oltář kostela sv.Bartoloměje.
 
Dům čp.50 U Jonáše rok 1922
 
Dům čp.50 U Jonáše rok 2006
souvislosti s rušením klášterů, k nimž přistoupil Josef II., si připomeňme, že pardubičtí radní koupili v r. 1787 v dražbě z majetku sedleckého kláštera obraz umučení sv. Bartoloměje od M.L. Willmanna z let 1692 až 1693, který dodnes zdobí hlavní oltář kostela v.Bartoloměje.
Po polovině 18. stol. se konšelé rozhodli zřídit nový a důstojný stánek pro svůj úřad.
Uprostřed severní fronty náměstí koupili dům (čp.l), který přestavěli (r.1760) a jeho fasáda dostala před koncem století bohatou reliéfní výzdobu. To již také docházelo k přestavbám průčelí městských domů. Z nich vyniká především dům čp.50 U Jonáše, nazvaný podle reliéfu s biblickým výjevem Jonáše polykaného velrybou. V horní části ve štítu jsou světci Petr a Florián. Reliéf vznikl po roce 1797 a je připisován Jakubu Teplému. Zajímavá je rovněž fasáda na domě čp.3 se sv. Václavem z konce 18. stol. Většina štítů a úprav městských domů vznikla rovněž od konce 18. do poloviny 19. století. V té době se již uprostřed náměstí rozprostírala kolem sloupu se sochou P. Marie (z r. 1695) bohatá balustráda, kterou r. 1777 dokončil Jakub Teplý. Zdobí ji galerie světců, zemské erby a městský znak. Pardubice zůstávaly městem řemeslníků, obchodníků a zemědělců. Dění ve městě pak ovlivňovala silná jezdecká posádka. V roce 1841 vznikla parforsní společnost, která pravidelně (až do r.1913) pořádala na podzim hony, které se časem staly velmi populární.
 
Parforsní hony rok 1913
   
 
Design & webdesign mnemec 2007