kk
 
 
 
  - Zelená brána
- Zámek a okolí
- Staré město
- Nám.Republiky - divadlo
- Třída Míru - 17. listopadu
- Palackého - nám.Legií
- Kostely - kaple
- Památníky
- Hřbitovy
- Nádraží
- Okolí Chrudimky
- Okolí Labe
- Hostince - hotely
- Výstavy
- Zlatá přilba
- Velká Pardubická
- Nemocnice
- Stadion - sport
- Pod Vinicí
- Mlýn - teplárna
- Školy
- Doprava
- Kunětická hora
- Ostatn
í
  - Lázně Bohdaneč
- Přelouč
- Chrudim
- Holice a okolí
- Hradec Králové
- Ostatní
 
 
 
r
TŘICETILETÁ VÁLKA
 
ětšina protestantských obyvatel Pardubic se ztotožnila se stavovským povstáním, které propuklo defenestrací místodržících na pražském hradě 23. května r. 1618 a bylo počátkem mezinárodního konfliktu dosud nevídaných rozměrů. Kontinentální válka trvala třicet let a přinesla nezměrné útrapy na všech stranách.Pardubičtí hned na počátku povstání
vyhnali nenáviděného katolického děkana a někteří z nich se angažovali i ve stavovském vojsku. Většina obyvatel však záhy začala pociťovat břímě války v podobězvýšených požadavků na odvod daní a různých mimořádných dávek a povinností. Byl to však jen slabý záblesk toho, co mělo přijít po porážce stavů v bitvě na Bílé hoře 8. XI. 1620. Neustálé průtahy vojsk, jejich zimní "kvartýrování", a tzv. "mustrování" (výcvik nováčků a formování verbovaných jednotek) bylo provázeno bezuzdným řáděním vojáků a doslova nepopsatelným utrpením bezbranných obyvatel měst a vesnic. K tomu nutno přičíst neustále se zvyšující zatížení mimořádnými kontribucemi (daněmi) peněžními i naturálními.
 
 
o Pardubic se vrátil katolický děkan a do kláštera minorita, vyměněn byl panský hejtman a další úředníci. Zesílil rekatolizační tlak. V roce 1625 přinutil panský hejtman všechny měšťany pod pohrůžkou zákazu várky piva a výkonu řemesel pro nekatolíky, že přistoupili, byť formálně, ke katolické víře. O rok později se uskutečnila rovněž násilím rekatolizace ve
všech vesnicích pardubického panství.Těžké chvíle prožívali Pardubčané například roku 1631, kdy se za vpádu Sasů do Čech formovala na Pardubicku mohutná císařská armáda pod velením Albrechta z Valdštejna. Nejtěžší období ve zbídačelé zemi mělo ale přijít v posledním desetiletí třicetileté války. Od roku 1639 pronikali do Čech Švédové a jejich vojsko již toho roku zahrozilo i Pardubicům. Nebezpečí švédského útoku pocítili měšťané znovu v roce 1643. Jelikož Pardubice měly důležitou strategickou polohu a byly jedním ze skladišť proviantu, jevilo se jako důležitý úkol modernizovat a doplnit městské opevnění. Aby se nepřítel při útoku na město nemohl ukrývat za domy na předměstích, nechal je velitel císařské posádky zapálit a demolovat. Stavební hmota se potom
využívala k opevňovacím pracím. Měťané žili pod velkým tlakem vojenské posádky. Na úpravách pardubické pevnosti se museli podílet obyvatelé celého Chrudimského kraje - dělníky sem vysílala např. i vzdálená Polička. Osudová chvíle přišla v říjnu 1645. Švédský generál Torstenson operoval toho roku v Rakousku a na jižní Moravě. Když musel ukončit dlouhé obléhání Brna a vrátit se s vojskem rychle do Německa, chtěl se pokusit dobýt útokem některá vhodná místa, která by mu usnadnila budoucí návrat do českých zemí. Dne 25. října podnikl Torstenson na svém pochodu z Moravy mohutný útok na Pardubice. Dělostřelecká palba způsobila požár a město z větší části vyhořelo. Jeho obránci však vytrvali a Švédově museli s nepořízenou odtáhnout. Cestou k Hradci Králové potom bez větších obtíží vypálili hrad na Kunětické hoře. Nebezpečí nepřátelských oddílů prožívali zdejší měšťané do posledních chvil před uzavřením vestfálského míru v r. 1648, ale i potom, než Švédové definitivně opustili zemi (1650). Stav země byl po válce zoufalý. Na pardubickém panství byla asi pětina selských gruntů vypálená a opuštěná (vesměs větší
selské statky). V Pardubicích zmizela předměstí. Jejich obyvatelé odešli nebo se tísnili jako podruzi ve zdevastovaných a přeplněných domech ve městě. Obydleny byly například i městské brány.
 
 
   
 
Design & webdesign mnemec 2007