kk
 
 
 
  - Zelená brána
- Zámek a okolí
- Staré město
- Nám.Republiky - divadlo
- Třída Míru - 17. listopadu
- Palackého - nám.Legií
- Kostely - kaple
- Památníky
- Hřbitovy
- Nádraží
- Okolí Chrudimky
- Okolí Labe
- Hostince - hotely
- Výstavy
- Zlatá přilba
- Velká Pardubická
- Nemocnice
- Stadion - sport
- Pod Vinicí
- Mlýn - teplárna
- Školy
- Doprava
- Kunětická hora
- Ostatn
í
  - Lázně Bohdaneč
- Přelouč
- Chrudim
- Holice a okolí
- Hradec Králové
- Ostatní
 
 
 
r
PARDUBICE V ROCE 1845 - 1866
E
 
řed polovinou 19. stol. do Pardubic pronikají vlastenecké myšlenky, které zde šířil především pražský vlastenec a od r. 1843 pardubický lékař J.B.Pichl a jeho manželka básnířka Marie Čacká. České smýšlení i revoluční ladění části měšťanstva se projevilo na počátku března 1848. V onom revolučním hnutí byla ustavena i pardubická národní garda.
Po vyhlášení konstituce občané vypověděli poslušnost městskému magistrátu a sesadily purkmistra. Pichl vydal první číslo novin Hlasatele svobody a lidu práva. Poté, co však v Praze vypukla revoluce, zvítězila loajalita většiny zdejšího měšťanstva a národní garda nejen neodjela bojovat do Prahy, ale zrazovala ostatní od takového počínání. Pichl byl nucen z města odejít, vlastenecké myšlenky se však pozvolnach principů státní správy, zrušení roboty atd., to byl přes všechna zklamání trvalý odkaz revoluce 1848. V letech 1850 -1855 se Pardubice staly sídlem nově vzniklého Pardubického kraje (krajské vlády). Byla to epizodická záležitost v době formování ústavního politicko-správního uspořádání monarchie. Ve prospěch Pardubic tehdy zřejmě padla na váhu existence vojenské posádky a snad i konzervatismus představitelů města, který osvědčili v roce 1848.
 
Neobvyklým odborem Sokola byl kroužek tamburašů
Město se začalo po polovině 19. století dynamicky rozvíjet. V roce 1843 žilo v Pardubicích čtyři tisíce obyvatel, ale do roku 1869 se jejich počet zdvojnásobil na více jak osm tisíc. Přibýval především počet drobných živnostníků. Pro povznesení tohoto stavu, ale i průmyslu a zemědělského obyvatelstva působil Hospodářský spolek, založený r. 1851.
Po počáteční krizi obnovil svou činnost r. 1863. kdy v Pardubicích uspořádal velkou
hospodářskou výstavu. Téhož roku vešel do života města i první peněžní ústav -„Spolek záložní čili výpomocná kasa vc.k. městě Pardubicích (občanská záložna)" Rok předtím (1862) vznikla „Měšťanská beseda", roku 1861 zpěvácký spolek Pernštýn, 1864 tělocvičná jednota Sokola (první ve východních Čechách) a roku 1865 dámský zpěvácký spolek Ludmila. Neúspěchem skončila zatím výzva na založení muzea. V roce 1854 v Pardubicích vznikla nejprve dvoutřídní a od r. 1861 čtyřtřídní reálka - instituce, která rovněž ve městě hrála napříště důležitou roli. Řadu výše uvedených aktivit horlivě podporoval (mimo jiných) vlasteneckým duchem prodchnutý starosta Václav Bubeník, ředitel reálky Jiljí Vratislav Jahn a další. Pro další vývoj města bylo důležitým momentem, že se z Pardubic začala stavět železnice směrem na Hradec Králové k vojenské pevnosti Josefov a roku 1859 byla prodloužena až do Liberce. Pardubice tenkrát získaly důležité spojení s průmyslových Severovýchodem, včetně svatoňovické uhelné pánve i řadou významných východočeských
měst.
 
O tom, že Sokolové uměli nejen cvičit, ale také se bavit, svědčí pravidelně pořádané kulturní a zábavné podniky. Jedním z nich byly sokolské Šibřinky, jejichž tradice přetrvala dodnes.
   
 
Design & webdesign mnemec 2007